RKL:n Pohjois-Karjalan piiri on valinnut Pohjois-Karjalan Vuoden Mestariksi rakennusmestari Antti Nevalaisen Joensuusta.

Antti Nevalainen on valmistunut Wärtsilän Teknillisestä oppilaitoksesta 1982. Hän on toiminut vastaavana työnjohtajana Joensuun seudulla muun muassa Rak.tsto Puolimatka Oy:ssä, Lujatek Oy:ssä, Veljekset Laakkonen Oy:ssä ja NCC Rakennus Oy:ssä.

Vuoden 2002 jälkeen Antti oli Joensuun ja Savonlinnan alueen NCC Rakennus Oy:n työ-, rakennus- ja aluepäällikkönä ja aluejohtajana aina vuoteen 2015. NCC-vuosien jälkeen Antti siirtyi Lujatalo Oy:n Joensuun aluetoimiston vetäjäksi.

Palkintona olleen kiertopalkinnon Ison Karhun luovuttivat Pohjois-Karjalan vuoden 2017 Vuoden Mestari Jarmo Hämäläinen ja kansanedustaja rakennusneuvos Eero Reijonen.

Palkinto luovutettiin Joensuun Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n pikkujoulussa Joensuussa.

Juhlapuheen pitänyt Eero Reijonen peräänkuulutti mestarikoulutuksen merkitystä, jotta työmailla riittäisi mestareita myös tulevaisuudessa.

”Mestarikoulutusta on lisättävä, jotta säilytettäisiin edes nykyinen taso mestareiden määrässä”, kansanedustaja Reijonen kertasi.

Eero ilmaisi myös huolestumisensa mestarikoulutuksen aloittaneiden suuresta keskeyttäneiden määrästä. Ratkaisuksi tähän ongelmaan Eero pohti, että olisiko otettava hieman takapakkia ja palattava jollain tavalla myös entiseen malliin? Malliin, jossa ennen mestarikoulutuksen aloitusta piti olla vuoden työharjoitteluaika.

Pitäisi myös pohtia, onko opinnäytetyö kuitenkaan ihan tarpeellinen mestaripaperin saamiseksi. On selvää, että tämän paperin puuttuminen siirtää valmistumista jopa vuodella tai kahdella.

Eero puhui myös ammatillisen koulutuksen reformista. Hänen mielestään yritysten rooli kasvaa jatkossa koulutuksessa ja sen tuottamisessa.

RKL:n jäsenkentän ikääntyminen on liitolle iso huoli. Nuoria on haasteellista saada innostumaan järjestöntoiminnasta. Taistelu ihmisten  vapaa-ajasta on kova. Reijonen peräänkuulutti jokaista jäsentä jäsenhankintaan. RKL tarvitsee laajan jäsenkunnan, jotta se kykenee luomaan paremmat mahdollisuudet vaikuttaa mestareiden tehtävänkuvaan.

Antti Nevalainen muisteli kiitospuheessaan vanhan ajan mestareiden toimintamalleja; kun hän meni aamulla töihin, vastaava mestari oli tehnyt nuoremmalle mestarille jo tehtävälistan päivän töistä valmiiksi. Lisäksi työmaat suunniteltiin pitkälle ajalle etukäteen. Hänen mukaansa hyvällä suunnittelulla varmistetaan kohteen onnistuminen aikataulussaan.

Antti  muisteli myös 1980-luvun ensimmäisiä tietokoneita, ja miten ne ovat mullistaneet mestarin tehtävänkuvaa. Lopuksi Vuoden Pohjois-Karjalan mestari korosti myös työturvallisuuteen panostamisen merkitystä työmailla.