Lujabetonin kehittämä älykäs kosteudenmittausjärjestelmä on vaihdettavien antureiden ansiosta pitkäikäinen. Järjestelmä on jo käytössä referenssikohteissa.

Rakenteiden kuivumista pystytään nyt seuraamaan aiempaa tehokkaammin ja luotettavammin. Lujabetoni on kehittänyt pilvipohjaisen mittausjärjestelmän, jonka avulla käyttäjä saa reaaliaikaisen tiedon rakenteen suhteellisesta kosteudesta ja lämpötilasta. Palvelun avulla voidaan mitata myös sisäilman lämpö- ja kosteusarvoja.

Lujabetonin kehityspäällikkö Miro Harjumäki kertoo, että Luja SmartConcrete -mittauspalvelusta on saatu hyviä kokemuksia.

”Järjestelmää on tutkittu ja testattu viiden vuoden ajan. Alussa oli teknisiä ongelmia, mutta ne on saatu ratkaistua ja asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä.”

Käyttäjäkokemuksia on saatu parin vuoden ajalta. Tällä hetkellä mittauspalvelua käytetään esimerkiksi Lujatalon Porvoon lukion työmaalla, Firan rakentamassa toimitilakohteessa Helsingissä ja Skanskan asuinkerrostalokohteessa Espoossa.

Kosteusturvallisuutta pitkäkestoisesti

Harjumäen mukaan Lujabetonin kehittämä palvelu poikkeaa aiemmista kosteudenmittausjärjestelmistä. Anturia varten asennetaan varaus betonivaluun ja anturi asennetaan paikalleen vasta valuvaiheen jälkeen.

”Anturipää voidaan tarvittaessa vaihtaa huoltotoimenpiteitä varten. Tietääkseni tällaista tekniikkaa ei ole muualla käytössä.”

Palvelun etuihin kuuluu sen soveltuvuus jatkuvaan käyttöön. Akut kestävät kymmenen vuotta, minkä jälkeen nekin voidaan vaihtaa. Rakennuksen valmistuttua laitteisto soveltuu myös käytönaikaiseen seurantaan, esimerkiksi tippavahdiksi. Usein työmaa-aikana käytetyt mittauspisteet voivat jäädä käyttöön jatkossakin. Jos palvelua aiotaan hyödyntää myös käytön aikana, otetaan huoltoreitit jo suunnittelussa huomioon.

Älyjärjestelmä lisää yhteisymmärrystä

Betonin kuivumisen mekanismit ovat monimutkaiset, useista tekijöistä riippuvaiset. Ajantasaisten arvojen ja historiatietojen avulla tavoitearvon saavuttamiseen tarvittava aika voidaan arvioida ja varmentaa tarkasti. Näin vältytään liian aikaisilta tai liian myöhäisiltä kosteusmittauksilta ja säästetään sekä aikaa että rahaa. Rakentamisen luotettavuus ja kosteusturvallisuus parantuvat merkittävästi.

Älykäs järjestelmä perustuu siihen, että anturiyksiköt lähettävät mittausarvot työmaan keskusyksikköön, josta tiedot siirtyvät reaaliajassa pilvipalveluun. Nettikäyttöliittymän kautta tuloksia voivat tarkastella kaikki käyttöoikeuden saaneet.

”Merkittävin etu tässä järjestelmässä koko rakennusalaa ajatellen on kaikkien toimijoiden välinen yhteistyö”, kehuu Harjumäki

Kun asiakas, urakoitsija, betonintoimittaja ja lattianvalaja saamat samat tiedot, on heillä hyvä valmius yhteistyöhön. Koko ketju toimii yhdessä parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.

Teksti Päivi Leinonen, kuva Lujabetoni