Vuonna 1952 perustettu Rakennusmestarien Säätiö sr on tehnyt Metropolialle merkittävän 90.000 euron lahjoituksen. Koska säätiön tarkoituksena on suomalaisen rakennusteknisen ja -taiteellisen ammattitaidon kehittäminen ja tukeminen, lahjoitus on kohdennettu tekniikan koulutusalalle.

”Olemme halunneet osallistua vahvalla panoksella pääkaupunkiseudun ainoan suomenkielisen amk-rakennusmestarikouluttajan ja Suomen suurimman ammattikorkeakoulun varainhankintakampanjaan”, vahvistaa säätiön varapuheenjohtaja Jouko Karjalainen. Hänen mukaansa on tärkeää saada työelämään esimerkiksi amk-rakennusmestareita, jotka ovat jo osana opintojaan perehtyneet työelämään, tuntevat alan yrityskenttää ja saaneet paljon kokemusta vaikkapa ihan konkreettisesti työmailta.

”Metropoliassa on Suomen suurin tekniikan ja liikenteen koulutusala. Sillä on tärkeä rooli maamme tulevaisuuden osaajien kouluttamisessa, koska alalla tarvitaan käytännön osaamiseen liittyvää korkeakoulutusta”, hallituksen jäsen rakennusneuvos Timo Nieminen lisää. ”Toivomme, että ammattikorkeakoulut pitävät jatkossakin kiinni koulutuksen käytäntölähtöisyydestä”, hän jatkaa.

”Metropolia on nyt aivan uudenlaisten yhteistyömahdollisuuksien äärellä työelämän kanssa, kun sen toiminta keskittyy tänä vuonna neljälle kampukselle. Myllypuroon sijoittuu koko laaja rakennus-, talo-, kiinteistö- ja maanmittaustekniikan sekä työnjohdon ja rakennusarkkitehtuurin koulutus. Myös Stadin ammattiopisto keskittää rakennusalan toisen asteen ammatillisen koulutuksen Myllypuroon. Olemme ylpeitä siitä, miten se jatkossa mahdollistaa monipuolisen käytännön yhteistoiminnan. Myyrmäessä sijaitseva laajennettu kampus keskittyy puhtaisiin teknologioihin, joten synergiaa on luvassa runsain mitoin”, toteaa Metropolian toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola.

”Rakennusmestarien Säätiön lahjoitus on meille aivan mahtava asia”, iloitsee neuvotteluissa aktiivisen roolin omannut yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Tuire Ranta-Meyer. Hän pitää sitä signaalina myös siitä, että ala toivoo lisää vuoropuhelua ja yhteiskunnallista keskustelua Metropolian johdon ja asiantuntijoiden kesken. ”Yhdistämällä laajasti erilaisia näkökulmiamme voimme parhaiten luodata muutostrendejä ja vahvistaa Metropolian koulutusta siihen suuntaan, jota alalla arvostetaan”, hän jatkaa.

”Kiitämme lämpimästi Rakennusmestarien Säätiötä lahjoituksesta, joka oli kolmanneksi suurin Metropolian varainhankintakampanjan yhteisölahjoituksista. Koemme tämän arvostuksena, joka konkreettisesti motivoi myös opiskelijoita ja henkilökuntaamme. Haluamme ehdottomasti olla luottamuksen arvoisia” sanoo Ranta-Meyer.

Linkki uutiseen