Vuonna 2015 aloitettiin noin 8 500 uuden asunnon rakentaminen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn rahoituksella. Noin puolet aloitetusta ARA-uudistuotannosta sijaitsee pääkaupunkiseudulla, vuokra-asunnoista jopa kolme neljäsosaa. ARA-tuotannosta kasvukeskuksiin rakennettiin 83 prosenttia.

Normaaleja ARA-vuokra-asuntoja aloitettiin yli 60 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

ARA teki vuoden aikana erityisryhmien asuntojen rakentamiseen, peruskorjaamiseen ja hankintaan liittyviä avustuspäätöksiä 120 miljoonan euron edestä. Hankkeissa oli yhteensä 4 300 asuntoa. Suurimmat kohderyhmät olivat opiskelijat ja vanhukset. Avustuksia uusien hissien rakentamiseen ARA myönsi yhteensä 29 miljoonaa euroa. Avustuksella rakennettiin yhteensä 273 uutta hissiä vanhoihin kerrostaloihin.

Teksti Sirkka Saarinen