Rakennuskonepäälliköt r.y:n Olli Heire ja Juha Helin luovuttivat 1 kesäkuuta stipendin 3D koneohjausta käsittelevästä opinnäytetyöstä Savonia-ammattikorkeakoulusta valmistuneelle Rakennusinsinööri Matti Hannukselalle. 

Rakennusalan koneissa on runsaasti ominaisuuksia ja mahdollisuuksia joita ei osata hyödyntää. Tuottavuuden lisäämiseksi on osattava käyttää uutta teknologiaa paremmin hyväksi ja ymmärrettävä digitalisaation mahdollisuudet suunnittelun, työnjohdon ja rakennuskoneiden ohjaamisen synkronoimiseksi.

Rakennuskonepäälliköt r.y. kannustaa opiskelijoita valitsemaan rakennusalan ja erikoistumaan rakennuskoneiden turvallisempaan, tehokkaampaan ja monipuolisempaan käyttöön. Yhdistys on tuottanut tarkoitukseen soveltuvaa oppilaitoksille jaettavaa opintomateriaalia ja palkitsee parhaat alaa käsittelevät opinnäytetyöt stipendein.

RI Matti Hannukselan opinnäytetyö oli tehty Jyväskylän kaupungin toimeksiannosta. Toimeksiantajan edustaja kadunrakennuspäällikkö Teemu Liimatainen toteaa: ”Koneohjaus on tullut käyttöön nopealla aikataululla ja opinnäytetyön tarkoitus oli tuoda työkaluja prosessin hallintaan, tavoitteet saavutettiin erinomaisesti”. Koneohjauksen haasteena on vielä mm. formaaattiongelmia eri laitevalmistajien suhteen. Jatkossa suunnittelun ja työmaan yhteistyö korostuu, ja suunnittelijan on tarpeellista ymmärtää paremmin koneen kuljettajan tarpeita

Rakennuskonelan kannalta käyttöasteen lisääntyminen tuo kustannussäästöä. Saavutetuilla säästöillä mahdollistetaan investoinnit uuteen teknologiaan, jolla rakentaminen tehostuu. Yhteiskunnan kannalta säästöt tulevat olemaan mittavat. ”3D ja BIM ovat jo täällä mutta niiden käyttöä ei hyödynnetä” sanoo Savonia AMK:n opettaja ja Matti Hannukselan opinnäytetyön ohjaaja Juha Pakarinen.