Rakennusarkkitehtikoulutus alkoi viime syksynä neljässä ammattikorkeakoulussa lähes kahdenkymmenen vuoden tauon jälkeen. Paikkakunnat, joissa koulutus käynnistyi, ovat Helsinki (Metropolia), Tampere (TAMK), Oulu (OAMK) ja Kuopio (Savonia).

Kyseiset ammattikorkeakoulut ovat monipuolisia rakennusalan kouluttajia. Kaikissa on useiden vuosien ajan koulutettu rakennusinsinöörejä, rakennusmestareita ja talotekniikan insinöörejä, joten rakennusalan koulutushenkilökunta ja resurssit rakennusarkkitehtikoulutuksen aloitukseen niissä on ollut valmiina.

Rakennusarkkitehtikoulutukseen oli runsaasti hakijoita, ja esimerkiksi Tampereelle pääsi sisään joka kymmenes hakija.

Rakennusarkkitehtikoulutuksen opetussuunnitelmat perustuvat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/55/EU arkkitehtikoulutusta koskeviin artikloihin. Näin ollen osa opetussuunnitelman sisällöstä tulee EU-tasolta ja osa Suomen maankäyttö- ja rakennuslain rakennussuunnittelua koskevista vaatimuksista sekä suunnittelijan kelpoisuusvaatimuksista.

Löytyykö töitä?

Koulutuksen reunaehtoja määritteli myös opetus- ja kulttuuriministeriölle tehty selvitys Käytännönläheistä suunnitteluosaamista rakennusalalle, jossa on käsitelty laajasti perusteita koulutuksen aloittamiseen.

Käytännönläheisyydellä tarkoitetaan suunnittelijan käytännön työkalujen hallintaa, ymmärtämystä koko rakennushankkeesta ja rakentamisen organisaatioista sekä kiinteää yhteistyötä muiden suunnittelijaryhmien kanssa.

”Opiskelijoilla on työnhaku kesän osalta kesken. Osalle on varmistunut työpaikka, osa odottelee. Kesätyöt ovat jossain määrin tiukassa koko rakennusalalla tänä kesänä”, Minna Nyström-Järvinen toteaa.

Tulevaisuus näyttää, miten uusien rakennusarkkitehtien tulo työmarkkinoille muuttaa koko rakennusalan painopisteitä. Tavoitteena on luonnollisesti rakennetun ympäristön parempi laatu.

”Ensimmäisenä kesänä olisi hyvä työllistyä esimerkiksi rakennustyömaalle, jos ennalta ei ole työmaakokemusta. Seuraavina kesinä hyviä työpaikkoja ovat suunnittelutoimistot, talotehtaat ja kunnan virastot”, TAMKin lehtori jatkaa.

Koulutuksessa pyritään antamaan realistinen kuva suunnittelijan arjesta ja tutustutetaan opiskelijat kaikkiin rakennushankkeen työvaiheisiin, joissa suunnittelijan näkemyksestä ja työpanoksesta on hyötyä. Koko rakennusalasta annetaan monipuolinen näkymä ja muistutetaan, että rakennettuun ympäristöön vaikuttavia työtehtäviä on tilaaja-, rakennuttaja- ja viranomaissektorilla sekä rakennusteollisuuden eri tehtävissä.

Teksti ja kuva Minna Nyström-Järvinen