Finnsementti Oy on alentanut kasvihuonekaasupäästöjään vuodesta 1990. EU:n 2020 hiilidioksidin alentamistavoite, 20 % vuoden 1990 tasosta, on jo saavutettu. Muun eurooppalaisen sementtiteollisuuden kohdalla vastaava vähennys on 17 %.