Rakennustaito 2/1917

Laajempia rakennustöitä suunniteltaessa järjestetään muuraus- ja betonityöt lämpöiseksi vuodenajaksi, luonnollisestikin, sillä erittäin nämät erikoistyöt sujuvat parhaiten kesän aikana, samoin kuin luonnollisista syistä tulevat tällöin halvemmiksikin. Lämmin vuodenaikamme on lyhyt ja niinpä sattuu tuontuostakin, että on pakko rakentaa kylmienkin säiden vallitessa.

Niin ahkerasti kuin olenkin koettanut hakea tyhjentävää selvitystä merkitsemälleni kysymykselle lähinnä tutustumalla rautabetonialaa käsittelevään kirjallisuuteen, ei tästä puolesta ole puhuttu sanaakaan, korkeintaan on kielletty jyrkästi betonin käsittely kylmänä aikana. Että kysymys tulisi huomionalaiseksi erittäin käytännön miesten taholla, saanen alustavasti mainita omista havainnoistani betonin käsittelyssä kylmyysasteiden vallitessa.

Noin 6 v. sitten oli kyseessä erään 5-kerr. kivimuurin välipermantojen teko betonista I-rautojen varaan. Oli kylmä vuodenaika ja työ oli suoritettava. Ennenkuin työhön ryhdyttiin, toimitettiin seuraavanlainen koe:

Valettiin 2 kpl. 1 m²:n laajuista ja 8 cm paksua betonikakkua, joiden annettiin täysin jäätyä. Tämän jälkeen siirrettiin ne 18–20° lämpimään. Sulamis- ja kovettumisaikana kasteltiin toista koekappaletta jota vastoin toinen sai sulaa ja kovettua omin neuvoin. Tulos 14 vuorokauden jälkeen oli seuraava: Se betonikakku, jota oli kasteltu, osottautui täysin kovettuneeksi, jotavastoin toinen koekappale oli jonkunverran huonommin kovettunut. Tästä teimme sen johtopäätöksen, että kyseessä oleva työ voitiin suorittaa pakkasista huolimatta. Ja niinpä sitten kun betoni oli laskettu, reijät rakennuksessa tukittu ja lämmittäminen aloitettu, betonia kasteltu ahkerasti, olivatkin työn tulokset varsin tyydyttävät.

Tämän havainnon jälkeen olen teettänyt rautabetonitöitä kun niin on sattunut pakkastenkin aikana edellä mainittua jälkihoitoa käyttämällä. Ja mikäli kokemus osoittaa, ovat tehdyt työt vastanneet tarkoituksensa. Kuitenkin olen jokaisessa tapauksessa tehnyt ensin koekappaleet saatavissa olevasta sementistä ja sorasta. Sillä siitähän paljon riippuu minkälaisiä ovat nämä raaka-aineet.

Meikäläisilläkin rautabetoni-ammattimiehillä saattaa olla hyvinkin tarkkoja tietoja kyseessä olevasta asiasta, jopa kentiesi omaavat tieteellisiä todistelmia tapahtuneista prosesseista betonissa ja raudoissa niiden jäätymistilassa ollessa ja sulamisen jälkeen. Puolestani luulisin olevan mielenkiintoista saada laajempia ja perusteellisempia tietoja tässä esillä olevasta kysymyksestä, sillä rautabetonia on joissakin tapauksissa pakkasista huolimatta käsiteltävä maassa, jossa luonto niin niukalti antaa yksinomaan aurinkoisia päiviä.

Teksti H. H:nen.