Rakennustaito 20/1921.

Liiton sihteeri Yrjö Similä, joka tänä vuonna tuli toimineeksi 12 vuotta Liiton palveluksessa, on syyskuun 1. p:nä luopunut tästä toimesta, antautuakseen enemmän Suomen Rakennustyönantajaliiton asiamiehen tärkeisiin tehtäviin. Hän tilalleen sihteeriksi, Liiton konttorin ja Rakentajain Kustannus-Oy:n johtajaksi on valittu rkm. Aug. Tolonen, joka viime kesänä siirtyi Viipurista Helsinkiin Liiton apulaissihteeriksi, Rakennustaidon aputoimittajaksi, ja taloudenhoitajaksi sekä Tapaturmavakuutus Oy Louhen matkatarkastajaksi.
Louhen johtajan ja lehtemme päätoimittajan ominaisuudessa tavataan Similää Louhen ja Liiton konttorissa (puh. 76 92) aamupäivisin, varmimmin klo 10. Muina aikoina työskentelee hän Rakennustyönantajaliiton konttorissa, Kasarminkatu 44, puh. 32 64. Johtaja Tolonen, jonka kotipuhelin on 69 96, tavataan Liiton konttorissa konttoriaikana, puh. 76 92 ja 64 59.

Tapaturmavakuutusosakeyhtiö Louhen ilmoitus, Rakennustaito 12 – 13/1921. Rakennusmestarit perustivat vakuutusyhtiön vuonna 1917.

Muistojuhla

Suomen Rakennusmestariliiton hallitus ja liiton suurempien osastojen edustajat järjestivät sunnun­taina t. k. 9. p:nä (9.10., toim. huom.) päivälliset johtaja Yrjö Similälle, joka oli toiminut 12 vuotta liiton sihteerinä.

Päivällisten kestäessä puhui liiton hallituksen puolesta, sen varapuheenjohtaja Akseli V. Malmi valituin ja mieleenpainuvin sanoin sen uhrautuvan ja arvokkaan työn merkityksestä, jonka herra S. liiton johdossa 12-vuotisella toimiajallaan on suorittanut. Puheen loputtua annettiin hra Similälle liiton ja sen kaikkien osastojen yhteisenä muistolahjana kultakello kultaisine perineen. Kellon etukannessa oli kultainen monogrammi ”Y.S.” ja väli­kannessa omistuskirjoituksena ”V. 1909 – 1921. Kiitollisuudella 12 vuoden ansiokkaasta palveluksesta Suomen Rakennusmestariliitto ja sen osastot.”

Tilaisuuteen saapui liiton useilta osastoilta kirjeet, Oulun ja Porin osastoilta sähkösanomat. Sitä paitsi Tampereen osaston lähetystönä antoivat hrat Paldan, Tiitola ja Schreck hra Similälle osaston jäsenten allekirjoittaman adressin. Aikaisemmin annettiin hra Similälle Liiton henkilökunnan puolesta kristallimaljakossa kukkia.

Tämä huomaavaisuuden osoitus, johon liittyi m.m. hrojen Raustin, Paldan’in ja Tiitolan tilaisuudessa pitämät puheet, joihin kaikkiin hra S. vastasi, jätti hyvän muiston ja tietoisuuden siitä, että hra S. tulee edelleenkin toimimaan liiton hyväksi.

Rouva Fanny Similälle, joka ­aikaisemmin suoranaisesti ja viimeksi välillisesti on puolisonsa rinnalla ottanut osaa liiton asioiden hoitoon ja joka tällä kertaa sattui olemaan Oulussa, lähetettiin läsnäolleiden allekirjoittama, kiitollisuutta osoittava sähkösanoma.

Aug. T-n.
(Uutinen 21/1921)