Rakennustaito 4 – 5/1923

R akennusmiehelle mielenkiintoinen nähtävyys Helsingissä on nykyisin Töölön kaupunginosa, mikä Helsingin jo järjestetyistä, kulkureiteillä varustetuista kaupunginosista on näihin saakka ollut kaikkein vähiten rakennettuja. Näin siitä­ huolimatta, että Töölön keskiosat ovat samalla leveys­asteella kuin Siltasaari Pitkänsillan pohjoispuolella, mikä kuitenkin jo pitemmän ­aikaa on ollut miltei kokonaisuudessaan uusaikaisesti rakennettuna.

Temppelikatu 7:n oikealla puolella Temppeli­­katu 14/Lutherinkatu 2. Lehti kertoi, että kunnianhimoinen kuva kallion räjäyttämisestä läheisellä tontilla 32 kilolla dynamiittia oli epäonnistunut.

Töölö on siis nykyisestä Helsingistä ainoa läheinen kaupunginosa, jossa uutisrakennustoimintaa suuremmassa mittakaavassa voidaan harjoittaa. Lukuunottamatta kaupunkimme etäisiä pohjoisia osia, sen esikaupunkeja ja vähäistä jälleenrakentamista n.s. varsinaisessa Helsingissä, onkin Töölö näinä vuosina ollut kaikkein suurimman rakentamisen alaisena. Mainita tulee tässä yhteydessä, että Töölööseen ei vielä ole juuri ensinkään rakennettu varsinaisia työväenasuntoja, mihin se onkin vähemmän sopiva sen tähden, että pääkaupungin tehdasalue sijaitsee vastakkaisella eli rautatien itä- ja Pitkänsillan pohjoispuolella.
Tosin on Töölö tämän talven kuluessa valmistuneen rengasradan kautta yhdistetty Sörnäisten ja Kallion kaupunginosia kiertävään raitiotieverkkoon ja kulkuyhteys siten Töölön ja viimeksimainittujen etäisten kaupunginosien kanssa on saatu paremmaksi.

Rakennuskustannuksien kalleuden vuoksi – maaperä Töölössä on enimmäkseen kallioinen ja tonttien hinnat suhteellisesti suuret – säilynee Töölö kuitenkin vielä jonkun aikaa ”herrasväen” kaupunginosana.

***

Uusimmat Töölön talot ovat keskuslämmitystaloja, mikä lämmityslaite on nykyisin taloudellisestikin edullisin, minkä lisäksi sitä pidetään jo jokseenkin yleisesti sekä mukavana, että terveellisenäkin. Kun hyvä kaakeliuuni maksaa noin 3000 mk., voidaan keskuslämmitys saada jopa 2000 mk:lla huonetta kohti.­ Lämmin vesi on useissa uusissa taloissa, aiheuttaen se kuitenkin eri kattilan ja kuparisten erillisen johtojen vuoksi niin paljon lisäkustannuksia, että tätä mukavuutta ei aina ole kustannettu, vaan lämmintä vettä­ varten on kylpyhuoneisiin sijoitettu erityiset kaasu­aparaatit.

(Otteita artikkelista.)


Kuusikerroksia tiilitaloja

1920-luvun määräysten mukaan rakennuksen korkeus räystäslistaan
saakka sai Töölössä olla: kadun leveys + 1,5 metriä, kuitenkinenintään 20 metriä.