Rautabetonirakenteiden tulenkestävyys.

Rakennustaito 16/1916

Aikakauskirjassa »Mitteilungen für die öffentlichen Feuerversicherungsanstalten» selostaa tunnettu paloteknikko, professori Henne Aachen’ista suurta tulipaloa Edison Works’issa West Orange’ssa New Jersey’ssä joulukuun 9 p:nä 1914. Hennen kuvaus, joka perustuu amerikkalaisten ammattilehtien tutkimuksiin tästä tulipalosta, joka monessa suhteessa oli erittäin opettavainen rakennus- ja paloteknikoille, tarjoaa paljon mielenkiintoista myöskin suomalaiselle lukijalle. Henne kirjoittaa asiasta seuraavasti:

Edisonlaitoksissa West Orange’ssa valmistetaan kinematograafikoneita ja fonografeja ja niihin kuuluvia rullia. Puu, lakka, selluloidi, vaha, moninaiset pakkaustarpeet, y. m., joita tehtaissa paljon käytetään ja varastossa pidetään, ovat sangen tulenarkoja, joten ankarien tulipalojen vaara on aina tarjona. (…)

Tuli sai alkunsa tuntemattomasta syystä eräässä vanhassa tehdasalueen keskellä olevassa rakennuksessa, jossa filmejä pakattiin. Tuli levisi hirvittävän nopeasti, sillä lähirakennuksissa oli tulenarkoja aineita, sytyttäen ensin vanhat, verrattain helposti tuhoutuvat rakennukset, mutta levisi myöskin uusiin, tulenkestävämmin konstruerattuihin rakennuksiin. (…)

Vanhan rakennustavan mukaan rakennetut talot, ja sellaiset rakennukset, joissa oli käytetty puukonstruktsioneja, tuhoutuivat kokonaan. Sitävastoin rautabetonirakennukset jäivät jälelle ja on niiden huomattu suurimmaksi osaksi olevan käyttökelpoisia tehdasta uudelleen rakennettaessa. Sitä seikkaa, että niin paljon rautabetonirakennuksia paloi täydellisesti sisältä, joka luonnollisesti aiheutti tavattomia vahinkoja, ei voi panna itse rautabetonin syyksi. (…) voivatko itse rautabetonikonstruktsionien kärsimät vahingot antaa aihetta tämän rakennustavan epäedulliseen arvosteluun tulenkestävyysnäkökannalta katsottuna. (…) ei rautabetonin tulenkestävyys ole aivan hyvä, ei ainakaan kyseessäolevissa rakennuksissa. (…)

Lopuksi Henne sanoo: Joskin nyt tulipalossa saadut kokemukset osottavat, että rautabetonikonstruktionit tulenkestävyyden suhteen osaksi täysin selvitettävistä syistä jättävät monessa suhteessa toivomiselle varaa ja myöskin niinkuin odotettavissa oli, etteivät rautabetonitalot yleensä aina voi välttää vahinkoja tulipaloissa, niin antaa puheenaoleva tapaus todistuksen rautabetonikonstruktsionien hyödyllisyydestä sen kautta, että rautabetonirakennukset ainakin suurimmaksi osaksi ovat käyttökelpoisia uutta tehdaslaitosta rakennettaessa. (…)