Kostianjoen silta Pälkäneellä. (S.H.) Rakennustaito 19/1915

Ennen vuotta 1886 oli herätetty kysymys Kostian virran sillan rakentamisesta, jonka piti tapahtua virran perkauksen yhteydessä. V. 1904 jätti Tie- ja vesirakennusten ylihallitus perkaus- ja sillanrakennustyöstä kustannusarvion Senaattiin, mutta kun sillan rakennusvelvolliset, Luopioisten ja Pälkäneen kunnat, eivät suostuneet 56,000 mkn hintaisen kivisillan kustannuksiin ottamaan osaa suuremmalla määrällä kuin 11,000 mk:lla, raukesi sillan rakennuspuuha sillä kertaa. V. 1910 viritettiin puuha uudelleen eloon. Sillan rakennusvelvolliset päättivät suostua entiseen ehdotukseen ja sen toteuttamiseksi hankkia valtiolainan. Mutta ylitirehtööri K. Snellman’in kehotuksesta, hänen käytyään tutustumassa paikkaan, pyysivät ja saivat kunnat uuden ehdotuksen virran oikasua ja sillan rakentamista varten, 3,0 m vapaalla välillä korkeimmasta tulvaveden rajasta siltaan, sekä 5,0 m ajoteisenä, rautapalkkisiltana laskettu maksavan 33,000 mk. Pälkäneen kunta päätti kahdella ja Luopioisten kunta taas yhdellä kolmanneksella ottaa osaa sillan rakennustöihin. Sitä myöten asia oli selvä. Urakkatarjoukset ja ehdotukset otettiin jo vastaan, ja hyväksyttiinkin kun huomattiin suunnitellut siltaehdotukset puutteellisiksi siinä suhteessa, että tulvaveden aikana ei sillan alapuolella ole riittävää tilaa laivakululle. Urakoitsija rakennusmestari I.V. Laine suostui kuitenkin sillan rakentamaan 14 m vapaa-aukkoiseksi, 4,2 m vapaaväliseksi korkeimmasta tulvavedestä sillan lakeen sekä varattuna 6,2 ajotieltä, 26,000 mkan urakkahinnasta. Piirustukset tilattiin allekirjoittaneelta. Kun Rakennustiedon lukijoista ehkä moni haluaisi lähemmin tutustua siltaan, esitän seuraavassa sen rakenteen ja rakentamisvaiheet.

Seuraavassa muutamia tietoja sillan rakentamisvaiheista. Vanha silta purettiin ja varasilta rakennettiin loka- ja marraskuussa v. 1914. Perustuksen kaivaminen alkoi tammikuussa v. 1915. Kun paalutus helmikuun puolivälissä oli loppuun suoritettu alettiin betonikakkua sulloa. Perustukset sekä niveleen alapuolet olivat maaliskuun alussa valmistuneet. Huhtikuun puolivälissä olivat pää- ja muottitelineet pääasiassa valmiit, sekä toukokuun 15 p:nä betonoiminen valmiiksi suoritettu. Jälellä oli aidakkeiden teko, eristys ja täyttäminen. Heinäkuun alkupäivinä riisuttiin silta telineistä. Koekuormitus ja tarkastus suoritettiin 7p:nä elokuuta, jolloin Pälkäneen ja Luopioisten kunnat ottivat sillan vastaan.

Sillan rakennustöitä johti urakoitsija itse. Valtion puolesta valvoi rakentamista rakennusmestari M. Mattlar.

Kauniin ympäristönsä verhoomana tekee silta, sitä ei voitane kieltää, mielen- kiintoisen ja sopusuhtaisen vaikutuksen.

M. Muoniovaara