Rakennusten insolationi eli päivötys.

Rakennustaito 23 & 24/1916

Tiedemiehet ovat tutkineet ja yksityiskohtia myöten selittäneet auringon valtamerkityksen maapallomme kamaraan ja ilmaan, ja itse toteamme joka päivä sen vaikutuksen sekä ruumiilliseen että henkiseen elämäämme. Tämä ilmiö on niin luonnollinen, ettei mieleemme juolahda edes ajatus, että päivä voitaisiin meiltä mahdollisesti kätkeä ”kivimäkeen, rautaiseen kallioon”. Ja kuitenkin miltei suurimmalta osalta suurkaupunkien asukkaista on nykyinen asutustapa ryöstänyt päivänpaisteen kodin ikkunalaudalta. (…)

Yhteiskunta on kyllä jo ryhtynyt itsesäilyttämisen vuoksi pakkokeinoihin että ilmaa ja valoa riittäisi ainakin vähin, välttämätöin määrä jokaiselle. Kaikissa uusimmissa rakennussäännöissä ja terveyshoidollisissa määräyksissä on säädetty asunnoissa pienin ilmakuutio henkilöä – jopa Englannissa hyötykotieläimiäkin varten. (…) Mutta auringon suoranaisesta valosta, päivän paistamisesta asuntoihin eli kuten sitä sanotaan ”insolationista – päivötyksestä” ei vielä löydy mitään määräyksiä. Tämä puute johtuu kahdestakin syystä. Ensiksikin täydellinen rakennusten insolationi vaatii niin perinpohjaisia muutoksia sekä rakennusjärjestykseen että rakennetapoihin, ettei sitä voi toteuttaa taloudellisessa rakennustoiminnassa, ja toiseksi auringonpaisteen puute ei vaikuta heti niin silminnähtävästi terveysoloihin, kuin ilman pilaantuminen, valonpuute ja kosteus. Ja lopuksi voidaan ulkoilmaoleskelulla korvata asunnon insolationipuutteita. (…)

Tällä kertaa tyydymme kuvaamaan kahta jo käytännössä olevaa rakennusjärjestelmää, jotka insolationiin nähden tarjoavat huomattavia etuja.

Tyypillinen rakennustapa on venäläisissä kaupungeissa ja kylissä ollut se, että rakennusen päädyt vedetään katua tai tietä vasten, siten tulevat pihamaat ulottumaan aina katuun asti ja ovat nämä pihamaat ja rakennukset aina halutuimmin asetetut halki-ilman. (…) Kun pihamaat ovat vastakkain, muodostuu hali-ilman kulkevia leveitä piha aukeita, joita myöten aurinko pääsee paistamaan rakennuksen pitkillä sivuilla olevista ikkunoista sisään. (…) Amerikkalaisissa uusimmissa vuokrakasarmeissa näkee useinkin samaa tapaa käytetyn, kuitenkin sillä erotuksellä, että poikkikatua vastaan rakennetut talon sivustat eli sakarat ovat poikkirakennuksella yhdistetyt. (…) Pihamaista ovat useimmat alikerrosessa rakennetut syviksi myymälä- ja varastohuoneiksi ja keskimmäisen pihamaan alikerta sisustettu talon upeaksi keskushalliksi. Tällä tavalla on miltei kaikkiin asunhuoneisiin saatu ainakin osittainen insolationi, samalla kun kuitenkin tonttiala on taloudellisesti rakennettu. (…)

Insolationipuuteita voidaan (…) vanhassa rakennustavassa osittaisilla muutoksiaa pienentää. Yksinkertaisin keino on voimistelu-altaanien rakentaminen karaistummille yksilöille. (…)

H. R. H.

(Otteita artikkelista. Lehden sivu avautuu täysikokoiseksi klikkaamalla kuvaa.)